Robotický Battle na Alejovej

Desiaty ročník RBA sa uskutoční 5.6.2021 online na platforme discord.

parallax

Racing

V tejto kategórií je potrebné skonštruovať čo najrýchlejšie a najobratnejšie auto, ktoré bude schopné zdolávať rôzne prekážky na trati. Celá kategória má formu pretekov a vyhráva družstvo, ktoré prejde trať za najkratší čas a splní pri tom všetky podmienky. Okrem samotných pretekov, bude prebiehať hodnotenie najlepšieho technického prevedenia modelov, za ktoré je možné získať špeciálnu cenu.

Vlastný model

Úlohou je postaviť čo najzaujímavejší model s ľubovoľnou tématikou, ktorý musí zaujať porotu. Hodnotí sa vzhľad, konštrukcia, kreativita, funkčnosť, ale aj program a vlastná práca. Je vhodné vopred si pripraviť prezentáciu, v ktorej svoj model predstavíte a popíšete. K dispozícii sú pravidlá aj vzorová prezentácia.

Robotická výzva

Robotickú výzvu hrajú súčasne dva roboty proti sebe. Roboty štartujú v rôznych koncoch ihriska. Obe ihriská sú zakončené spoločnou časťou - kde sa roboty stretávajú. Cieľom je získať najvyššie skóre. V prípade rovnosti bodov rozhoduje čas. Pozrite si Pravidlá.

Organizátori

Partneri

Roboauto
VSL Software
K moto
Aquapro
IEEE Student Branch
KKUI
FEI
FM-ATYP
IBM
TUKE
IT Valley
PCBWay
IT akadémia EFRR OPLZ

Tento projekt sa organizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.