Robotický Battle na Alejovej

Výsledky Odber noviniek

Trinásty ročník RBA sa uskutočnil 3.6.2024 na Gymnáziu, Alejová 1 v Košiciach.

RBA (Robotický Battle na Alejovej) je súťaž pre žiakov základných a stredných škôl, ktorí majú záujem o robotiku. Cieľom súťaže je popularizácia robotiky a informatiky na školách.

Racing

V tejto kategórií je potrebné skonštruovať čo najrýchlejšie a najobratnejšie auto, ktoré bude schopné zdolávať rôzne prekážky na trati. Celá kategória má formu pretekov a vyhráva družstvo, ktoré prejde trať za najkratší čas a splní pri tom všetky podmienky. Okrem samotných pretekov, bude prebiehať hodnotenie najlepšieho technického prevedenia modelov, za ktoré je možné získať špeciálnu cenu.

Vlastný model

Úlohou je postaviť čo najzaujímavejší model s ľubovoľnou tématikou, ktorý musí zaujať porotu. Hodnotí sa vzhľad, konštrukcia, kreativita, funkčnosť, ale aj program a vlastná práca. Je vhodné vopred si pripraviť prezentáciu, v ktorej svoj model predstavíte a popíšete. K dispozícii sú pravidlá aj vzorová prezentácia.

Robotická výzva

Robotickú výzvu hrajú súčasne dva roboty proti sebe. Roboty štartujú v rôznych koncoch ihriska. Obe ihriská sú zakončené spoločnou časťou - kde sa roboty stretávajú. Cieľom je získať najvyššie skóre. V prípade rovnosti bodov rozhoduje čas. Pozrite si Pravidlá.

Organizátori

Gymnázium, Alejová 1, Košice Združenie STROM Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Partneri

SOS electronic

Devity