Registrácia bola spustená. Registrujte sa najneskôr do 14.5.2018. Na stránke už nájdete aj propozície na tento ročník Tešíme sa na Vás na RBA v pondelok 4.6.2018