2018

Všeobecné informácie

Robotická výzva

Racing

Vlastný model - model z praxe

 


 

Deň s robotikou


 

Archív

Racing

Vlastný model

Robotická Výzva

 Robotsolve