2018

Všeobecné informácie

  • Všeobecné pravidlá súťaže - platné pre všetky kategórie
  • RBA má svoj organizačný poriadok registrovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 
  • Propozície na rok 2018, kde nájdete bližšie podrobnosti ako harmonogram, možnosti stravy a ubytovania počas súťaže tu pribudnú v blízkom čase.

Robotická výzva

Racing

Vlastný model - model z praxe

 


 

Deň s robotikou


 

Archív

Racing

Vlastný model

Robotická Výzva

 Robotsolve