Registrácia bola uzavretá a my sa už tešíme na registrované tímy 5.6.2017 na pôde Gymnázia, Alejová 1 v Košiciach.

Približný harmonogram, možnosti ubytovania, dôležité upozornenia a informácie ale aj zoznam všetkých registrovaných tímov nájdete v tohtoročných PROPOZÍCIÁCH.